Tilmeld nyhedsbrev:

Familierettet rehabilitering

Velkommen til projektet ”Familierettet rehabilitering for traumatiserede flygtninge”.

Familierettet Rehabilitering er en helhedsorienteret indsats til optimering af individets, familiens og netværkets iboende ressourcer gennem brug af det levende systems mestringsstrategier.

SYNerGAIA Innovation har af Integrationsministeriet modtaget midler fra puljen ”Særlig indsats for traumatiserede flygtninge og deres familier” for i perioden 16. august 2010 - 31. december 2012 at udføre en helhedsorienteret indsats for traumatiserede flygtningefamilier, gennem optimering af familiernes iboende mestringsstrategier og stabilisering af hverdagslivet i hjemmet og i lokalområdet.

Projektet omfatter 6 aktører, som alle arbejder aktivt med behandling eller pædagogisk rehabilitering. Læs mere om projektet her.

Denne hjemmeside vil fungere som platform for deling af projektets akkumulerede viden og erfaringer udadtil, samt som netværksredskab for delprojekterne.
 
NB: De seks aktører i projektet har alle afsluttet forløb med de respektive familier. Projektet er i sin afsluttende fase, hvorudaf kommer en håndbog i familierettet rehabilitering. Mere herom senere. Det betyder desuden, at der ikke udkommer flere nyhedsbreve fra projektet.